eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Предшколска установа ''Дечја радост'' почела је са радом 4.10.1979. године. Оснивач Предшколске установе "Дечја радост" је Општина Свилајнац.

Основна делатност Предшколске установе је остваривање предшколског васпитања и образовања, нега и исхрана деце, превентивно-здравствена и социјална заштита деце узраста од 6 месеци до 6,5 године тј. до поласка у школу.


САДАШЊОСТ:

Предшколска установа ''Дечја радост'' у свом саставу има:

  • три наменски изграђена објекта у седишту, у Свилајнцу, улица Радничка 1, са укупно 20 радних соба за боравак деце, две вишенаменске сале за извођење спортских и програмских активности, трпезаријом, стоматолошком ординацијом, централном кухињом, стручном службом, библиотеком, административним службама, службом за безбедност на раду, канцеларијама за васпитаче, медицинске сестре-васпитаче и нутриционисту, радном собом за превентиву и изолацију, наменским простором за запослене у кухињи, наменски простором за запослене на одржавању и техничким пословима, просторијама за одлагање инвентара и материјала за одржавање објеката, архивом, санитарним чворовима за децу и одрасле, 3 котларнице: на лож уље, са електричним котлом и гасна, пространим холовима, терасама, великим подрумом, 2 гараже и великим двориштем за игру, едукацију и забаву деце, летњиковац.
  • 17 наменски предвиђених и опремљених простора у школским зградама у селима Општине Свилајнац намењеним за боравак деце која похађају обавезни припремни предшколски програм. Рад у овим групама се организује у зависности од броја деце за обавезни припремни предшколски програм.

МИСИЈА

Мисија наше предшколске установе је да дете и надаље буде у центру наших професионалних интересовања. Наша формула за стварање програма за подстицање развоја предшколског детета је увођење савремених васпитно-образовних стандарда и неговање игре, љубави, емпатије, традиционалних вредносних ставова.

ВИЗИЈА

Желимо да наша предшколска установа буде по мери сваког детета, у којој се живи живот и свакодневно откривају истине о себи, другима и свету који нас окружује у очима детета бићемо чувари срећног и безбедног одрастања, учења и игре. У очима родитеља, бићемо партнери у образовању квалитетних услова за подстицање развоја деце.