eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

У предшколској установи се организују боравци различите дужине трајања у зависности од узраста деце, као и повремени облици рада – драмске и ликовне радионице, ритмичка гимнастика, еколошке активности, учење страног језика (енглески) и рођенданске прославе. У оквиру рекреативнг боравка организује се једнодневна екскурзија за Београд (предшколски узраст) и излети за млађе узрасне групе до градова у околини.

Као и у многим другим срединама, и у општини Свилајнац организовани рад са предшколском децом настао је у оквиру основне школе. Три васпитне групе деце узраста од шест до седам година формиране су 1977. године, а већ у наредној, 1978. формирана је и четврта. Школа је за њих могла да издвоји две учионице које су биле адаптиране у радне собе, а рад се одвијао у две смене.

Због растућих потреба васпитања, образовања, целодневног боравка деце млађег узраста требало обезбедити одговарајуће услове, па је 1979. године изграђен нови објекат и донета одлука о оснивању Радне организације дечји вртић “Дечја радост”. У почетку је у организацији било свега дванаест запослених и 45 деце. Захтева за место у вртићу је било више него места, па је 1986. године извршена доградња. Све веће интересовање је проузроковало потребу за новом доградњом већег интензитета. Поред парка у зеленилу старог дворишта 1992. године изграђен је нови вртић површине 520 м2. На крају XX века установа располаже комбинованим дечјим објектом укупне површине од 2.000 м2, капацитета 300 места за децу од једне до седам година старости и уређено двориште укупне површине 10.000 м2. Изградња трећег објекта изведена је 2007. године, те данас вртић има 2.550 м2 укупне површине објеката.

Године 2010. вртић има 84 запослена радника и 493 деце – 75 узраста до 3 године, 356 узраста од 3 до 7 година, 10 са сметњама у развоју, 20 у поподневном боравку (1-7 година). У Свилајнцу функционише 20 васпитних група, од чега 5 припремних предшколских група (полудневни облик) и 14 у сеоским месним заједницама (Бобово, Војска, Гложане, Грабовац, Дубље, Кушиљево, Луковица, Роанда, Седларе, Суботица, Тропоње, Радошин, Купиновац и Црквенац). Радно време је од 05:30 до 20:00 часова чиме спада у ретке установе ове врсте у Србији које раде са децом током целог дана.


alt