BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

eUPRAVA

Banner

Тим за професионални развој чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина питања. Тим за професионални развој се бави унапређивањем вештина и компетенција као и развијањем и унапређењем вештина и способности васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника, директора.

  • промовише идеју професионалног развоја и напредовања;
  • врши анализу потреба за професионалним развојем;
  • утврђује приоритете;
  • припрема план професионалног развоја на нивоу установе;
  • пружа подршку у изради индивидуалних планова професионалног развоја;
  • информише запослене о могућностима професионалног развоја;

Мандат Тима за професионални развој траје годину дана.